Een waardig levenseinde

Avansa Oostende-Westhoek

Hoogleraar en oncoloog Wim Distelmans is een bekende voorvechter van de erkenning van palliatieve zorg en het recht op euthanasie. Hij gaat uit van het recht op zelfbeschikking van de patiënt: mensen moeten er in alle vrijheid voor kunnen kiezen hun levenseinde zo waardig mogelijk te beleven. In deze lezing licht hij het onderwerp euthanasie zo praktisch mogelijk toe.

begeleider: Wim Distelmans

Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Binnen het UZ Brussel is hij verantwoordelijk voor supportieve en palliatieve zorg. Als een van de pioniers in België voor de erkenning van palliatieve zorg, vocht Distelmans voor het recht op euthanasie.

Vooraf inschrijven via www.avansa-ow.be