Voorwaarden en prijzen

Voorwaarden en prijzen voor het gebruik van een zaal of lokaal zijn afhankelijk van verschillende factoren waaronder de gebruiker, welke zaal, het soort activiteit, de datum. 
Om een correcte prijsweergave te kunnen geven, vragen wij contact op te nemen.

Contacteer ons

Wens je een zaal van Het Perron te gebruiken, dan kan je mailen naar zalen.ccieper [at] ieper.be. Van dinsdag tot en vrijdag, bij voorkeur in de voormiddag, zijn we ook telefonisch bereikbaar in Het Perron. Samen overlopen we je wensen en vragen zodat je de activi­teit grondig kan voorbe­reiden. Neem tijdig contact op, de bezettings­graad van onze zalen is immers vrij hoog.

Voor een reservatie van een ontmoetingscentrum kan je terecht bij de zaalverantwoordelijke. Alle informatie en contactgegevens zijn hier terug te vinden.