Zaalverhuur

Het Perron beheert verschillende zalen in Ieper. Voor info en reservaties kunt u ons contacteren van dinsdag tot en met vrijdag, bij voorkeur per e-mail naar zalen.ccieper [at] ieper.be . 
Je kan verschillende zalen huren in het cultuurcentrum en de Stadsschouwburg. Je vindt er locaties voor grotere als kleinere culturele activiteiten. Theatervoorstellingen, concerten, opleidingen, plenaire sessies, lezingen, vergaderingen,.... Onze zalen zijn echter niet geschikt voor privéfeesten of fuiven.


Indien u een zaal in een deelge­meente wenst te reserveren kan u contact opnemen met de zaalver­ant­woor­de­lijke. De contact­ge­ge­vens van de verant­woor­de­lijken vindt u hier terug. 

De huidige richtlijnen voor het gebruik van zalen in Het Perron u hier terugvinden:

Het Perron

Theaterzaal
Polyvalente Zaal
Vergaderlokalen

De Stadsschouwburg

Toneelopvoeringen, concerten, academische zittingen, voordrachten, filmvoorstellingen en alle activiteiten waarbij een podium, klank en licht belangrijk zijn. De capaciteit van de Stadsschouwburg bedraagt maximaal 385 à 400 toeschouwers. 

Ontmoe­tings­centra in de deelge­meenten

De Ontmoe­tings­centra in de Ieperse deelge­meenten worden beheerd door de plaatse­lijke zaalraden en zaalver­ant­woor­de­lijken.
Zij worden gecoör­di­neerd en begeleid vanuit Het Perron. 


Reservatie

Indien u een zaal van Het Perron wenst te gebruiken kan u van dinsdag tot en met vrijdag, bij voorkeur in de voormiddag, contact opnemen met het Het Perron. Samen overlopen we al uw vragen en wensen zodat u uw activiteit grondig kan voorbereiden. Neem tijdig contact met ons op, de bezettingsgraad van onze zalen is vrij hoog.

OPGEPAST: vanaf 01.01.2020 zijn nieuwe voorwaarden voor het gebruik van onze zalen van kracht. De nieuwe voorwaarden kunt u hier vinden.

Indien u een zaal in een deelgemeente wenst te reserveren kan u contact opnemen met de zaalverantwoordelijke. De contactgegevens van de verantwoordelijken vindt u hier terug. 

Ook voor de deelgemeenten hebben we algemene huisregels opgesteld, deze zijn in elke deelgemeente van toepassing.