bij de buren

Onder de noemer ‘Bij de Buren’ maken West-Vlaamse cultuurhuizen reeds enkele jaren een selectie uit elkaars programma en nemen ze hun publiek met de bus mee naar voorstellingen bij hun cultuurburen.

In die selectie bevinden zich zowel grote producties als jong werk. Op die manier vergroten de cultuurpartners het aanbod voor hun publiek, hebben gezelschappen een gegarandeerde speelplek in West-Vlaanderen en kunnen de programmatoren onbekendere artiesten een kans geven en tegelijk het risico beperken.

Minder uitstoot, meer cultuur
Naast het artistieke en sociale aspect wil het partnerschap dit jaar ook het ecologische aspect van ‘Bij de Buren’ benadrukken. Dertig mensen op een bus is beter dan dertig auto’s in de file. Daarnaast gaat er per gereden kilometer naar de Buren 1 euro naar een bebossingsproject in Melle, Merelbeke en Oosterzele. ‘Bij de Buren’ brengt met deze actie ‘oude buurbossen’ terug bij elkaar: drie opgedeelde stukken bos worden met 300 nieuwe bomen terug samengebracht tot een geheel.