Schoolvoorstellingen 2024-2025

Inschrijven kan vanaf donderdag 13 juni 2024 om 09.30 uur.

Hier is het weer: ons cultuuraanbod voor scholen! Een uitgekiend programma, speciaal samengesteld voor kinderen en jongeren in schoolcontext, waar we met veel zorg en plezier aan gewerkt hebben.

We blijven ernaar streven om met onze schoolvoorstellingen ieder kind en iedere jongere uit de regio minstens 1 keer per jaar met (podium)kunsten in contact te brengen. Maar daar houdt het niet op.

We hechten veel belang aan de voor- en/of nabeschouwing in de klas, waarvoor we de insteken via lesmateriaal tijdig aan de ingeschreven scholen bezorgen. Een korte inleiding op de voorstelling helpt de kinderen en jongeren om met een correcte, open blik de voorstellingen bij te wonen. Een nagesprek in de klas versterkt het nazinderen van de beleving en biedt kansen om op een ongedwongen manier verder te bouwen op de aangeboden thema’s in de voorstellingen.

Mogen we vragen om hier ook dit schooljaar met extra aandacht rond aan de slag te gaan? Enkel zo halen we de meerwaarde uit de beleving die we zo weloverwogen hebben uitgekozen.

 

Interesse om met je klas/school 1 of meerdere voorstellingen bij te wonen?

Vul het bestelformulier in dat je hieronder terugvindt. Gelieve alle aanvragen voor 1 school steeds te bundelen, dit helpt ons om vlot en efficiënt aan de slag te gaan.

Vanaf donderdag 13 juni 2024 om 09.30 uur kan je dit ingevulde formulier mailen naar Isabelle Verstraete (isabelle.verstraete [at] ieper.be). Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.

Inschrijvingen worden genoteerd in volgorde van ontvangst. Kruis de gekozen voorstellingen ook al aan in jullie schoolkalender.

n.b. Inschrijvingen die ons vroeger bereiken, worden behandeld vanaf vrijdag 14 juni.

Na de verwerking van jullie inschrijving ontvang je een bevestiging per mail en dit ten laatste tegen dinsdag 10 september 2024.

Voor info over de financiële kant van het inschrijven, de reservatie- en annuleringsvoorwaarden, verwijzen we jullie graag door naar de praktische info in de brochure vanaf pagina 66.

Graag wat extra achtergrondinfo?

Heb je vragen of wil je graag wat meer achtergrondinfo bij de geplande voorstellingen: contacteer Isabelle Verstraete via mail (isabelle.verstraete [at] ieper.be), of telefonisch (057 239 481). We beantwoorden met enthousiasme al jullie vragen.

Heb je ons toch liever even op bezoek, hetzij via digitale weg of op jullie school zelf? Dat kan! Mail wat datavoorstellen naar isabelle.verstraete [at] ieper.be en dan komen we zo snel mogelijk ons enthousiasme met jullie delen.