Filosofische avonden over ethiek

Avansa Oostende-Westhoek

Wat bedoelen we met ‘goed en kwaad’? Wanneer is een daad goed? Wie kunnen we ‘een goed mens’ noemen? Hoe gaan we om met concrete ethische kwesties?

De eerste avond maken we kennis met enkele belangrijke ethische visies, van filosofen zoals Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Immanuel Kant, Herman De Dijn, Emmanuel Levinas, Aristoteles, Paul van Tongeren en Jan Verplaetse.
De tweede avond buigen we ons met die inzichten over actuele ethische vraagstukken. Denk maar aan kwesties zoals: euthanasie, verplichte vaccinatie, de NIP-test, grensoverschrijdend gedrag, de genderproblematiek, dierenrechten en racisme.

> Begeleider: Philippe Lepers
> 2 maandagen (08/05 en 15/05) telkens van 19.00 tot 21.30 uur

> Vooraf inschrijven op www.avansa-ow.be