Omtrent ‘MOOD INDIGO’

RoBie Van Outryve - Roger de Neef

‘Mood Indigo’ is een project gegroeid uit de spontane samenwerking tussen de schilder RoBie Van Outryve, de dichter Roger de Neef en margedrukker Hendrik Verschave.

Het gedicht ‘Mood Indigo’ van Roger de Neef zette RoBie Van Outryve er toe aan om een reeks gouaches en olieverven te schilderen, tastend naar de diverse tonaliteiten van de kleur blauw zoals benoemd in het gedicht. Na het zien ervan schreef Roger de Neef een tiental gedichten. Dit leidde tot de uitgave van de bundel ‘Mood Indigo’: een map met de gedichten, een brief en twee originele gouaches.

Dit luik vormt samen met recente schilderijen van RoBie Van Outryve en poëzie van Roger de Neef de tentoonstelling die wil tonen hoe woord en beeld elkaar wederzijds kunnen bevruchten.