Louise Dehem

De nationale prijs voor de schilderkunst van de Stad Ieper

Louise Dehem werd in Ieper geboren in 1866. Ze leerde het metier van haar schoonbroer en studeerde later onder meer in Parijs. Louise Dehem schilderde aanvankelijk vooral stillevens maar legde zich nadien met groot gemak toe op portretten. In 1911 werd ze tot ridder in de Leopoldsorde benoemd. Ze stierf op 22 november 1922 in Vorst. Bij testament schonk zij vijftig kunstwerken van haar hand aan het Stedelijk Museum  Ieper.

Door middel van de vijfjaarlijkse prijs voor schilderkunst ‘Louise Dehem’ wil de stad Ieper hulde brengen aan één van haar meest getalenteerde kunstenaars uit de vorige eeuw. In 2020 - 2021 kent deze wedstrijd haar negende editie. Met deze wedstrijd willen we schilderkunst in al haar facetten promoten als kunstdiscipline.

Op donderdag 14.01.2021 om 19.00 uur maken we hier de laureaten bekend. 

Bekendmaking Laureaten

Met de steun van