FOTOGRA­FIE­CIR­CUIT: Can you see me?

Wiete Andrasch

Can you see me?

De wereld is complex en zo zijn wij; mensen met diverse achtergronden, overtuigingen, geloof, waarden, kwetsuren, verlangens … Er is zoveel meer dan één perspectief en ook zoveel meer dan één laag. Steden zijn het epicentrum van deze (culturele) complexiteit. Nergens weerklinkt het diverse geroezemoes aan mensen, talen, culturen, architectuur… luider, nergens botsen complexiteit en schoonheid zo op elkaar en vormen ze samen een nieuwe esthetiek.  

Can you see me? is de zoektocht van Wiete Andrasch naar de esthetische gelaagdheid en poëzie van steden en hun bewoners. Vooral de densiteit en superdiversiteit van steden als Berlijn of Antwerpen blijven haar fascineren en inspireren.  

In de straatfotografiereeks Can you see me? legt zij soms de focus op het compositorische van kleuren, soms op de poëzie van een vuil treinraam. Beiden vormen een laag of een detail van een groter geheel. In andere beelden is het de reflectie van passanten die samensmelten met een model op een bilboard of de stedelijke architectuur die een reflectie van haar bewoners naar haar lens terugkaatst. 

Hoe mooi kan complex zijn? Hoe vertel je over het leven in een stad en het (gereflecteerde) individuele verhaal van haar bewoners en, hoe bewaar je tegelijkertijd de juiste afstand en discretie? Deze vragen lagen mee aan de basis van haar fotografische zoektocht voor deze reeks.

 

Wiete Andrasch werd in Duitsland geboren. Zij studeerde in Firenze en Berlijn politieke wetenschappen, communicatie, film- en theaterwetenschappen. Tijdens haar studies in de vroege jaren 90 in Berlijn, beleefde ze de intense jaren van een stad die op zoek was naar haar nieuwe (herenigde) identiteit. Zij werkte als journaliste voor verschillende media (print, radio en televisie) en schreef in 2000 samen met twee collega-journalisten een boek over het herenigde Duitsland (Das Buch der Unterschiede, Aufbau Verlag). In hetzelfde jaar verhuisde ze naar Antwerpen, haar Belgische liefde achterna, waar ze een nieuwe carrière opbouwde.

In alles wat Wiete Andrasch doet, vormen taal en beeld een constante. Al vroeg volgde ze een opleiding in analoge fotografie en sleet ze uren in een doka, later kreeg het bewegende beeld een centrale rol naast het woord in haar werk als televisiejournaliste en videoreporter.
Vandaag is de fotocamera haar constante metgezel en werkt ze aan verschillende foto-tekst-projecten.
 

FOTOGRAFIECIRCUIT VLAANDEREN

Elke maand een Vlaamse fotograaf in the picture via het Fotogra­fie­cir­cuit.

Het Fotogra­fie­cir­cuit, onder leiding van Jan Van Broeck­hove, biedt fotografen de kans om hun werk te presen­teren in 17 cultuur­centra in Vlaanderen. Op de eerste plaats wordt naar kwaliteit en variatie gezocht bij die fotografen, die nog niet zoveel kansen gekregen hebben. De lijst van fotografen die ooit deelnamen aan het circuit is indruk­wek­kend. Heel wat van hen hebben intussen naam gemaakt terwijl anderen in alle beschei­den­heid verder werken.