FOTOGRA­FIE­CIR­CUIT: Solitaire

Walt Segers

Het artistieke werk van Walter Segers komt voornamelijk voort uit de nieuwsgierigheid naar de interactie tussen mens en omgeving, en hoe beiden mekaar beïnvloeden. Zijn oeuvre is complex - visueel en conceptueel en kan meerdere boodschappen brengen, afhankelijk van de levenservaring van de aanschouwer.

Geboren te Mechelen, opgegroeid in Bonheiden-Rijmenam, Segers reisde de wijde wereld rond, om zich uiteindelijk te vestigen in Canada. In Toronto ging hij verder studeren en in 2008 beëindigde hij zijn baccalaureaat aan OCAD University als beeldend kunstenaar met fotografie als medium. Het reizen zit hem nog steeds in het bloed en dat manifesteert zich in zijn fotografisch werk. Hij werkt graag rond bepaalde thema’s zoals identiteit, isolement, verbondenheid, vervreemding, leegte en het onzichtbare.

De fotoreeks SOLITAIRE ontstond een paar jaar geleden en is doorlopend. Hoewel elk beeld op zichzelf een doordachte reactie oproept, hebben de werken samen, een griezelige kracht om een vitaal gevoel kritisch waar te nemen over wat er op het spel staat als we worden geconfronteerd met de hedendaagse wereldwijde gezondheidscrisis.

Gedurende meerdere jaren heeft hij telkens één persoon gefotografeerd, in publieke plaatsen zoals een theater, school, kerk of stadspark, waar men gewoonlijk bijeenkomsten zou verwachten. Hoewel het eenzame onderwerp in een vertrouwde omgeving wordt geplaatst, worden we geconfronteerd met een onmetelijke leegte. Deze scènes zijn kritieke standpunten op onze behoefte aan sociale interactie, waar de hedendaagse protocollen rond "social distancing" op complexe manieren verband houden met de fysieke isolatie en lege ruimtes gezien de virtuele wereld van videogames en sociale media. Deze beelden roepen kritische vragen op over de aard van onze verbondenheid op wereldvlak en de complexe manieren waarop individuen eenzaamheid, isolatie en afzondering ervaren binnen een gereguleerde reactie op een levensbedreigende pandemie. Dit werk heeft een nieuwe relevantie gekregen tijdens COVID-19. Al voor de pandemie werd de kunstenaar beïnvloed om een wereld zonder fysieke interactie weer te geven. Dit sociale experiment met lockdowns en noodmaatregelen door de overheid opgelegd, heeft een enorm effect op de geestelijke gezondheid. Individuen werden geconfronteerd met enorme veranderingen in hun routines.

Een aantal ensceneringen worden op een ludieke manier voorgesteld om op een speelse wijze verontrustende vragen te visualiseren. De kunstenaar zet het subject in een specifieke scène waardoor de herkenbare omgeving een niet-alledaagse draai teweegbrengt met hoop en humor in de subtekst. Dagelijkse gewoonten en rituelen die het menselijk bestaan diepgaand definiëren, worden op hun kop gezet.

FOTOGRAFIECIRCUIT VLAANDEREN

Elke maand een Vlaamse fotograaf in the picture via het Fotografiecircuit.

Het Fotografiecircuit, onder leiding van Jan Van Broeckhove, biedt fotografen de kans om hun werk te presenteren in 17 cultuurcentra in Vlaanderen. Op de eerste plaats wordt naar kwaliteit en variatie gezocht bij die fotografen, die nog niet zoveel kansen gekregen hebben. De lijst van fotografen die ooit deelnamen aan het circuit is indrukwekkend. Heel wat van hen hebben intussen naam gemaakt terwijl anderen in alle bescheidenheid verder werken.