Open Sites 2022 - [Oproep]

NL - Open sites is een evenement rond eigentijdse grensover­schrij­dende creaties, waarbij kunste­naars vragen stellen over de maatschap­pe­lijke, economi­sche, culturele, histori­sche en landschap­pe­lijke sporen van 3 gebieden die zich aan weerszijden van de Frans-Belgische grens bevinden.

FR - Open sites est une manife­sta­tion de création contem­po­raine transfron­ta­lière
qui interroge les artistes sur l’empreinte sociale, économique, culturelle, historique, et paysagère de trois territoires situés de part et d’autre de la frontière franco-belge.

EN - Open sites is a cross-border event of modern creation that questions artists on the social, economic, cultural, historic, industrial and landscape footprints of 3 territo­ries either side of the French-Belgian border.


Ontdek de vorige edities van Open Sites

Via de online beschikbaar gemaakte catalogussen kun je een kijkje nemen in de voorbije edities van Open Sites. (Deze worden nog aangevuld).