Tree(s) Of A Kind | Ria Aerts

#fotografiecircuit

Een fotoproject met bomen als leidend motief.

Ria Aerts maakt geen portrettenreeks of sociale fotografie maar creëert foto’s van materie en vormen die we vaak niet opmerken en waar we aan voorbij gaan.

Voor deze reeks richtte ze haar lens op de structuur van bomen en de aard van het hout. Zij verwondert zich om de schoonheid van de alledaagse dingen, de gewone dingen waar nogal gemakkelijk aan voorbij lopen.

Boomschorsen, jaarringen, boomwortels zijn voor Ria een onuitputtelijke bron van inspiratie. Bomen fascineren haar en ze brengt met haar verstilde beelden de grillige verschijningsvormen van bomen in beeld. Bomen als object van het leven of in transitie naar het sterven, bomen getekend door menselijk ingrijpen of een opvallend detail in hun rijk kleurenpalet.

De structuur van een boom of de cirkels in het hout. Het zijn vooral de vormen en dynamische lijnen die zij opmerkt en haar aanzetten tot het maken van deze beelden. Ria brengt met haar beelden de verborgen schoonheid van deze natuurlijke wezens dichter bij ons.

Deze fototentoonstelling bezoeken kan tijdens de openingsuren van Het Perron.
Ze is te bezichtigen in de exporuimte op de tweede verdieping. Volg hiervoor de pijlen 'fotografiecircuit'.

Fotografiecircuit Vlaanderen

Fotogra­fie­cir­cuit Vlaanderen biedt kansen aan talent­volle fotografen. Ontstaan in een periode waar jonge fotografen weinig kansen kregen om gezien te worden, zet het fotogra­fie­cir­cuit al bijna 30 jaar talent ‘in the picture’.

De exposi­ties van de geselec­teerde fotografen toeren langs 17 cultuur­centra verspreid over heel Vlaanderen. Het Perron is een van de partner­centra in het project. Per seizoen tonen we het werk van 11 verschil­lende fotografen uit het circuit. 

Praktisch

Open van dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 18.00 uur.