Op de planken

Archief Ieper

Wat hebben 'Alpha & Omega', 'Frutten' en 'Crescendo' met elkaar gemeen? Ze maken deel uit van het bijna zes eeuwen oude Ieperse toneel verleden.

Het verhaal van het Ieperse theater begint in de late middeleeuwen, wanneer lokale dichters zich verenigen in literaire gezelschappen. 'Alpha & Omega' is in de vijftiende eeuw de oudste en belangrijkste rederijkerskamer van Vlaanderen. In 1824 blaast de eerste Ieperse stadsarchivaris Jean-Jacques Lambin 'Alpha & Omega' nieuw leven in, maar de rederijkerskamer is geen lang leven beschoren.

Na de grote oorlog neemt de Ieperse toneeltraditie een vliegende herstart. Heel wat lokale toneelgezelschappen maken furore in de loop van de twintigste eeuw. Luchtig of dramatisch, met orkest of zang, in parochiezaaltjes of tijdens grote openluchtspektakels: amateurtoneel zit in het hart van veel Ieperlingen.

Voor deze tentoonstelling duikt het Ieperse Stadsarchief diep in haar eigen magazijnen. Een rijke verzameling foto’s, affiches, programmaboekjes en andere archiefstukken getuigen over het verbindende en maatschappelijke belang van die talrijke lokale theatergezelschappen.