Schoolvoorstellingen 2022 - 2023

Inschrijven kan vanaf donderdag 16 juni 2022 om 09.30 uur.

Dat kunsteducatie en muzische vorming in het onderwijs van groot belang zijn, behoeft geen betoog. Door middel van de kunsten leren kinderen en jongeren zichzelf en de ander ontdekken op een doorleefde, intense en kritische manier. Het is het domein bij uitstek dat toelaat te experimenteren, te exploreren, te beschouwen, persoonlijke gevoelens te ontwikkelen en uit te drukken, uiting te geven aan een eigen onderbouwde mening en deze af te toetsen aan de mening van anderen. Voor ons is het helder: muzische en culturele opvoeding verdienen een volwaardige plek in de opleiding van ieder kind en elke jongere en we hopen je daar met ons aanbod in te kunnen helpen.

In de brochure schoolvoorstellingen 2022-2023 die je via onderstaande knop kunt downlo­aden, ontdek je wat we jullie komend school­jaar te bieden hebben.

Graag wat extra achtergrondinfo?

Heb je vragen of wil je graag wat meer achter­grond­info bij de geplande voorstel­lingen: contac­teer Isabelle Verstraete via mail (isabelle.verstraete [at] ieper.be), of telefo­nisch (057/23.94.81). We beantwoorden met enthou­si­asme al jullie vragen.
Heb je de program­mator toch graag even op bezoek, hetzij via digitale weg of op jullie school zelf? Dat kan! Mail wat datavoorstellen naar isabelle.verstraete [at] ieper.be en dan komen we zo snel mogelijk ons enthousiasme met jullie delen.

Interesse om met je klas/school 1 of meerdere voorstellingen bij te wonen?

Vul het bestel­for­mu­lier in dat je achteraan de brochure vindt. Gelieve alle aanvragen voor 1 school steeds te bundelen, dit helpt ons om vlot en efficiënt aan de slag te gaan. Vanaf donderdag 16 juni 2022 om 09.30 uur kan je dit ingevulde formulier mailen naar Isabelle Verstraete (isabelle.verstraete [at] ieper.be). Telefo­nisch inschrijven is niet mogelijk. Inschrij­vingen worden genoteerd in volgorde van ontvangst. Kruis de gekozen voorstel­lingen ook al aan in jullie school­ka­lender.

Na de verwer­king van jullie inschrij­ving ontvang je een bevesti­ging via mail en dit ten laatste tegen woensdag 14 september 2022.

Voor verdere info over de financiële kant van het inschrijven, de reservatie- en annuleringsvoorwaarden, verwijzen we je graag door naar de prakti­sche info in de brochure vanaf pagina 59.