Richtlijnen verhuur covid19 Ontmoetingscentra in de deelgemeenten

Algemene maatregelen

 • Het is verplicht een mondmasker te dragen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. (gangen, sanitair,…)
 • Bezoekers worden ter plaatse duidelijk geïnformeerd met betrekking tot de richtlijnen.
 • Bij de inkom van het OC staat een sanitaire zuil opgesteld met ontsmettende handgel.
 • Alle organisatoren volgen de maatregelen zoals beschreven in het basisprotocol cultuur en de sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op hun activiteit.

Toegelaten capaciteit (vanaf 1/9/2021)

 1. Voorstellingen / evenementen met publiek met minder dan 200 personen

 • geen beperkingen
 • Ventilatierichtlijnen moeten gevolgd worden
 • Deze publieksactiviteiten dienen wel de regels van het horecaprotocol en afwijkingen in MB op te volgen voor wat het horeca-luik betreft van de activiteit. (horecaprotocol art.6 §1 MB)
 •  
 1. Voorstellingen / evenementen met publiek met meer dan 200 personen (Covid safe ticket verplicht te gebruiken)

 • geen beperkingen
 • Ventilatierichtlijnen moeten gevolgd worden
 • Deze publieksactiviteiten dienen wel de regels van het horecaprotocol en afwijkingen in MB op te volgen voor wat het horeca-luik betreft van de activiteit. (horecaprotocol art.6 §1 MB)

Meer informatie als organisator van een evenement over het Covid Safe Ticket:  covidscan.be/faq en https://covidscan.be/handleiding-covidscan-evenementen.pdf

 1. Organiseren van activiteiten voor eigen leden:

 • Geen beperkingen
 • Geen verplichtingen voor niet professionele horeca beperkt tot deelnemers

Een evenement onderscheidt zich van een groepsactiviteit doordat er een 'publiek' komt naar een evenement. Denk hierbij aan concerten, voorstellingen, lezingen, maaltijden.
Aan groepsactiviteiten nemen mensen (leden) deel aan een activiteit voor een beperkte groep mensen. Denk hierbij dus aan typische verenigingsactiviteiten zoals workshops, repetities, bestuursvergaderingen, vormingen,… .

 1. Activiteiten georganiseerd door privé personen

 • Privébijeenkomsten zoals babyborrels, communies,… mogen georganiseerd zonder enige beperking voor maximaal 200 personen binnen
 • Geen verplichtingen voor niet professionele horeca beperkt tot deelnemers

Horeca

Bij het organiseren van evenementen met publiek dienen de maatregelen zoals vastgelegd in het horecaprotocol nageleefd te worden.

De huidige maatregelen vind je hier terug.
Een overzicht van de huidige maatregelen vind je ook hier terug: https://heropstarthoreca.be/

Ventilatie

Ventilatie is een belangrijke hulp in het bestrijden van toekomstige opstoten van het virus.
In de ontmoetingscentra werd een CO² meter voorzien. 
Het is aanbevolen om ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten tijdens de activiteit. 

De organisator van de activiteit ziet erop toe dat de CO² waarden opgevolgd worden.
De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm co².

 • Boven de 900 ppm dient de organisator ramen en deuren open te zetten zodat de luchtkwaliteit verbeterd wordt.

Wat wordt van een de externe organisator / huurder verwacht

 • Het volgen van deze richtlijnen en alle maatregelen en protocollen van toepassing op zijn activiteit
 • Het tijdig informeren van alle deelnemers / publiek over de geldende maatregelen
 • De naleving van de maatregelen opvolgen, zowel aan publieks- als aan medewerkerszijde
 • Het opmaken van een draaiboek voor het evenement is aangeraden
 • Het aanstellen van een coronaverantwoordelijke.  Deze persoon is een aanspreekpunt en is op de hoogte  van de geldende coronamaatregelen.