Richtlijnen verhuur covid19 Het Perron

Algemene maatregelen

 • Het is verplicht een mondmasker te dragen in de publiek toegankelijke delen van ons gebouw. Onze personeelsleden dragen een mondmasker tijdens hun contacten met onze bezoekers.
 • Bezoekers worden ter plaatse duidelijk geïnformeerd met betrekking tot de richtlijnen.
 • Bij de inkom staat een sanitaire zuil opgesteld met ontsmettende handgel.
 • Alle organisatoren volgen de maatregelen zoals beschreven in het basisprotocol cultuur en de sectorspecifieke protocollen die van toepassing zijn op hun activiteit.

Zaalverhuur | Toegelaten capaciteit (vanaf 1/9/2021)

 1. Voorstellingen / evenementen met publiek met minder dan 200 personen

 • geen beperkingen in de zaal
 • Ventilatierichtlijnen moeten gevolgd worden
 • Deze publieksactiviteiten dienen wel de regels van het horecaprotocol en afwijkingen in MB op te volgen voor wat het horeca-luik betreft van de activiteit. (horecaprotocol art.6 §1 MB)
 1. Voorstellingen / evenementen met publiek met meer dan 200 personen (Covid safe ticket verplicht te gebruiken)

 • geen beperkingen in de zaal
 • Ventilatierichtlijnen moeten gevolgd worden
 • Deze publieksactiviteiten dienen wel de regels van het horecaprotocol en afwijkingen in MB op te volgen voor wat het horeca-luik betreft van de activiteit. (horecaprotocol art.6 §1 MB)

Meer informatie als organisator van een evenement over het Covid Safe Ticket:  covidscan.be/faq en https://covidscan.be/handleiding-covidscan-evenementen.pdf

 1. Organiseren van activiteiten voor eigen leden:

 • geen beperkingen in de zaal
 • geen verplichtingen voor niet professionele horeca beperkt tot deelnemers

Een evenement onderscheidt zich van een groepsactiviteit doordat er een 'publiek' komt naar een evenement. Denk hierbij aan concerten, voorstellingen, lezingen, maaltijden.
Aan groepsactiviteiten nemen mensen (leden) deel aan een activiteit voor een beperkte groep mensen. Denk hierbij dus aan typische verenigingsactiviteiten zoals workshops, repetities, bestuursvergaderingen, vormingen,… .

Horeca

Bij het gebruik van de foyer of het voorzien van eten of drank in de polyvalente zaal dienen de maatregelen zoals vastgelegd in het horecaprotocol nageleefd te worden.
 

De huidige maatregelen vind je hier terug.
Een overzicht van de huidige maatregelen vind je ook hier terug: https://heropstarthoreca.be/

Ventilatie

Ventilatie is een belangrijke hulp in het bestrijden van toekomstige opstoten van het virus.
Het Perron is uitgerust met een ventilatiesysteem die voldoet aan de opgelegde voorwaarden.

In de stadsschouwburg moet boven een gemeten co² waarde van 900 ppm ramen en deuren open gezet worden zodat de luchtkwaliteit verbeterd wordt.

In de theaterzaal, polyvalente zaal en stadsschouwburg worden de co² waarden opgevolgd door de techniekers van  Het Perron.

In de lokalen is het aanbevolen om de ramen en deuren open te zetten tijdens het gebruik. 

 

Productie

Op het podium en in de backstage gelden de maatregelen zoals vastgesteld in de sectorgids professionele kunsten.

De belangrijkste richtlijnen zijn:

 • het dragen van een mondmasker
 • het respecteren van de afstandsregels
 • het reinigen en ontsmetten van het gebruikte materiaal

Een overzicht van de geldende maatregelen vind je hier terug: https://sectorgidscultuur.be/

 

Wat wordt van een de externe organisator / huurder verwacht

 • Het volgen van deze richtlijnen en alle maatregelen en protocollen van toepassing op zijn activiteit
 • Het tijdig informeren van alle deelnemers / publiek over de geldende maatregelen
 • De naleving van de maatregelen opvolgen, zowel aan publieks- als aan medewerkerszijde
 • Het opmaken van een draaiboek voor het evenement is aangeraden
 • Het aanstellen van een coronaverantwoordelijke.  Deze persoon is een aanspreekpunt en is op de hoogte  van de geldende coronamaatregelen.