’An‘ - Naomi Kawase

Filmuniversiteit Ieper

Sentaro, een ex-crimineel, is eigenaar van een bakkerij die dorayaki’s (koekjes gevuld met zoete rodebonenpasta) maakt. Op een dag staat Tokue, een oudere dame, voor zijn deur en biedt hem aan om te helpen. Niet zonder twijfel accepteert Sentaro het aanbod van Tokue. 
Ze blijkt dankzij een geheim recept fantastische zoete rodebonenpasta te maken. Het bakken wordt een groot succes en langzaamaan groeien de twee naar elkaar toe.

Lidkaarten voor 10 vertoningen kunnen bekomen worden bij:

Erik Blondeel (tel. 057 466 045),

Lutgard Vinckier (tel. 057 217 079),

Cynthia Van Gheluwe (tel. 0498 133 097),

Grégory Lewyllie (tel. 0492 648 726).

 

Overschrijven kan ook: BE38 0880 0504 2072 – Filmuni­ver­si­teit Ieper, met de uitdruk­ke­lijke vermel­ding van uw naam en adres, tot twee weken voor de start van het seizoen.

Alle vertoningen gaan door in het CCIeper, Het Perron, op donderdag om 20 uur (met uitzon­de­ring van de voorstel­ling van donderdag 9 maart 2017 die start om 20.30 uur). Iedere film wordt kort ingeleid.