’Les Innocentes‘ - Anne Fontaine

Filmuniversiteit Ieper

Polen 1945. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Mathilde Beaulieu, een jonge Franse dokter bij het Rode Kruis, behandelt in de buurt van Warsau de laatste Franse soldaten die terugkeren van het front. Op een ochtend komt een non naar het hospitaal haar om hulp vragen. Mathilde volgt de non naar het klooster waar ze een schokkend geheim ontdekt.

Mathilde is hun enige hoop en houvast. Een schitterend, ingetogen en intens waargebeurd verhaal.
 

Lidkaarten voor 10 vertoningen kunnen bekomen worden bij:

Erik Blondeel (tel. 057 466 045),

Lutgard Vinckier (tel. 057 217 079),

Cynthia Van Gheluwe (tel. 0498 133 097),

Grégory Lewyllie (tel. 0492 648 726).

 

Overschrijven kan ook: BE38 0880 0504 2072 – Filmuni­ver­si­teit Ieper, met de uitdruk­ke­lijke vermel­ding van uw naam en adres, tot twee weken voor de start van het seizoen.

Alle vertoningen gaan door in het CCIeper, Het Perron, op donderdag om 20 uur (met uitzon­de­ring van de voorstel­ling van donderdag 9 maart 2017 die start om 20.30 uur). Iedere film wordt kort ingeleid.