’I, Daniel Blake‘ - Ken Loach

Filmuniversiteit Ieper

Daniel, een 59-jarige meubelmaker in Engeland, heeft voor het eerst hulp nodig van de staat. Hij ontmoet de alleenstaande moeder Katie met twee kinderen. Katie heeft om te ontsnappen aan een tehuis voor daklozen 450 km verder moeten verhuizen. Beiden bevinden zich in een uitzichtloze situatie. Ze zijn gevangen in de bureaucratische rompslomp van het hedendaagse Groot-Brittannië. Daniel gaat in beroep, en maakt zo een goede kans op succes, maar...

Lidkaarten voor 10 vertoningen kunnen bekomen worden bij:

Erik Blondeel (tel. 057 466 045),

Lutgard Vinckier (tel. 057 217 079),

Cynthia Van Gheluwe (tel. 0498 133 097),

Grégory Lewyllie (tel. 0492 648 726).

 

Overschrijven kan ook: BE38 0880 0504 2072 – Filmuni­ver­si­teit Ieper, met de uitdruk­ke­lijke vermel­ding van uw naam en adres, tot twee weken voor de start van het seizoen.

Alle vertoningen gaan door in het CCIeper, Het Perron, op donderdag om 20 uur (met uitzon­de­ring van de voorstel­ling van donderdag 9 maart 2017 die start om 20.30 uur). Iedere film wordt kort ingeleid.