Open Sites 2024 - OPROEP | CALL FOR ARTISTS

NL - Open sites is een evenement rond eigentijdse grensover­schrij­dende creaties, waarbij kunste­naars vragen stellen over de maatschap­pe­lijke, economi­sche, culturele, histori­sche en landschap­pe­lijke sporen van 3 gebieden die zich aan weerszijden van de Frans-Belgische grens bevinden.

FR - Open sites est une manife­sta­tion de création contem­po­raine transfron­ta­lière
qui interroge les artistes sur l’empreinte sociale, économique, culturelle, historique, et paysagère de trois territoires situés de part et d’autre de la frontière franco-belge.

EN - Open sites is a cross-border event of modern creation that questions artists on the social, economic, cultural, historic, industrial and landscape footprints of 3 territo­ries either side of the French-Belgian border.Ontdek de vorige edities van Open Sites

Ervaar de voorbije edities van Open Sites via de online beschikbaar gemaakte catalogussen.