Annulatie - Gevleugelde Stad 2020

Internationaal Promotiefestival voor circus- en straattheater

3 dagen gratis straat­the­ater van de bovenste plank. Dat is De Gevleu­gelde Stad Ieper! 
Meer dan 300 optredens in de histori­sche binnen­stad, de vestingen & in de school de Heilige Familie. 

Promotiefestival

Op het promotie­fes­tival (in de histori­sche binnen­stad en op de vestingen van Ieper) stellen geselec­teerde artiesten hun act voor aan de aanwezige organi­sa­toren/ promotoren. Omwille van de sfeer en om de artiest de noodza­ke­lijke respons te geven, is dit festival ook gratis toegan­ke­lijk voor een breed publiek.

Vakbeurs

De vakbeurs is een ontmoe­tings­plaats tussen artiesten en organi­sa­toren/​​promotoren.
De stands zijn voorbe­houden voor partners van “De Gevleu­gelde Stad Ieper” en artiesten (of hun vertegen­woor­di­gers) die GESELEC­TEERD zijn voor het festival.
Deze vakbeurs is enkel toegan­ke­lijk voor artiesten en organi­sa­toren/​​promotoren.

Secretariaat

Het festival is een organi­satie van CC Het Perron i.s.m. VOKOR fv naar een idee van Kurt Demey, Frank Poelvoorde en Jan Victoor

De Gevleu­gelde Stad Ieper
p.a. Cultuur­Cen­trum Ieper - Het Perron
Fochlaan 1
B - 8900 Ieper, België
T.: +32 (0)57 239 480
gevleugeldestad [at] mac.com

Coördi­nator: Jan Victoor