Water? Denk ook aan later!

Avansa Oostende-Westhoek

Steeds vaker zijn de zomers kurkdroog en kampen we met overvloedige regen in de herfst en winter. Een pijnlijk en tastbaar gevolg van de klimaatverandering.

In deze workshop leer je voor jezelf uitmaken wat belangrijk is inzake de omgang met water. We wisselen ervaringen uit over hoe we omgaan met water in ons dagelijkse leven. Wat kun jij teweeg brengen? Steffie Vandierendonck geeft praktische tips die kleinschalig en behapbaar zijn. Daarnaast heeft ze het over de opvang en het gebruik van regenwater en waterinfiltratie en –filtering in de tuin.

Een boeiende en motiverende workshop.

> Begeleider: Steffie Vandierendonck

> Vooraf inschrijven op www.avansa-ow.be of tel. 059 503 952